СТОП, КОРОНАВИРУС!

СТОП, КОРОНАВИРУС!


Результаты поиска 1 - 1 из 1
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин байдалда зорюулагдаһан хуралдаан Буряадай засагай газарта үнгэрѳѳ
... ябуулга түрүүшынхиеэ буряад хэлэн дээрэ эмхидхэгдэбэ. Баталагдаһан түсэбэй ёһоор түрүүшын хуралдаанда Хориин болон Сэлэнгын аймагуудай ТОС-ууд үнгэрһэн жэлэй дүнгүүд тухай элидхэлнүүдээ дурадхаба. Бүхыдѳѳ 100 гаран хабаадагшад агаарай долгиндо зүбшэн хэлсэбэ. Буряад Уласай ... ...
Результаты поиска 1 - 1 из 1
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате

Анонсы

Контакты


Приемная Комитета по информационной политике Администрации Главы РБ и Правительства РБ
тел: +7 (3012) 21-36-89
Отдел по работе с обращениями граждан Администрации Главы РБ и Правительства РБ
тел: 8 (3012) 21-40-75;
Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
тел: 8 (3012) 21-33-15